הרצאות

לפרטים, נא לפנות ל: admin@homestart.co.il

שני זילברשטיין וירון יעקב

היכרות עם חינוך מונטסורי

פרטים בהמשך.

שני זילברשטיין

עיצוב סביבת מונטסורי בבית

פרטים בהמשך.

טל שפריר ושני זילברשטיין

שיחות על קשר

פרטים בהמשך.